Gå til innhold

Vi får ofte beskjed om å ta mål lenge før det faktisk er klart. Hva må da være klart til måltaking?

På side 4 i Trappemanualen er det nærmere beskrevet. I korte trekk kan det oppsummeres slik:

  • Ryddig trapperom
  • Ferdig kledde, og helst ferdig sparkla vegger og vekselkant
  • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvaret for målene.
  • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
  • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt. Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
  • Eventuelt skjulte rør må påvises av kunde ettersom vanger, håndløpere og stolper festes til vegg og stendere. Min 40 mm tilgjengelig skruefeste.
  • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater ihht. normalkrav  i NS 3420.

Trappeformelen

For å få en god trapp å gå i skal det være et visst forhold mellom bredden og høyden på trinnene, det vi kaller for inntrinn og opptrinn.

Trappeformelen sier at…..

  • 2 opptrinn pluss 1 inntrinn skal være mellom 600 mm og 640 mm, helst 620 mm.
  • Er prosjektet TEK 17 er trappeformelen en preakseptert ytelse, altså definert som et krav.
  • Krav til inntrinn (netto bredde på trinnet der du går) er minimum 250 mm.

Lignende artikler

Trappekompaniet