Gå til innhold

Ord og uttrykk

Baluster – Det samme som rekkverksstav, de loddrette «pinnene» i rekkverket.

Barnesikringslist – List under trinnet som gjør at åpningen mellom trinnene blir mindre enn 10 cm.

Blokktrinn – Avrundet trinn på starten nede på trappa.

Bredde på trapp – Utvendig bredde, oftest målt utvendig på trappevangene.

Fri bredde – Avstand mellom håndløperne

Fri høyde – Fri høyde fra ganglinjen til konstruksjonen over.

Ganglinje – Ytre ganglinje, tenkt linje 30 cm fra håndløper langs trappens yttersving.

Gelender – Det samme som rekkverk.

Håndlist – List på toppen av rekkverket eller på vegg.

Håndløper – Det samme som håndlist.

Indre ganglinje – Tenkt linje 30 cm fra trappens indre begrensning (bare for trapper >1100 mm).

Inntrinn – Horisontal avstand fra trinnforkant til neste trinnforkant, målt langs ganglinjen

Klosstrinn – Det samme som blokktrinn.

Lukket trapp – Trapp med stusstrinn, altså ingen åpning mellom trinnene.

Megler – Stolpe i rekkverket, for eksempel startmegler.

Oppsalet trinn – Vangene er plassert under trinnene, se vår modell Tyra.

Opptrinn; Vertikal avstand fra trinnkant til neste trinnkant.

Rekkverk – Gelender, oftest i indre løp og rundt trappeåpninger.

Rekkverksstav – Det samme som baluster, de loddrette «pinnene» i rekkverket.

Sluttrinn – Tilpasningstrinn aller øverst mot golvet oppe.

Sprosse – Det samme som rekkverksstav.

Stolpe – Start og avslutning i et rekkverk.

Stusstrinn – Loddrett «trinn» for å gjøre en trapp lukket, for å få ei tett trapp.

Tett trapp – Trapp med stusstrinn, lukket mellom trinnene.

Trappenese – Fremkanten på trappetrinnet.

Trinn – Den vannrette delen man trår på i trappa.

Vange –  «Sidene» på ei trapp som trinnene ligger i mellom.

Veggvange – Vange som ligger mot vegg.

Åpen trapp – Trapp med åpning mellom trinnene, altså uten stusstrinn.

Lignende artikler

Trappekompaniet