Trappetyper og anbefalte mål

Her ser du eksempler på en typiske 14-trinns trapper som passer til høyder mellom
260 cm og 280 cm. Ta kontakt med oss dersom du har mindre eller større høyde.
Husk, vi kan trapper !

Blir det flere eller færre enn 14 trinn, legger du til eller trekker fra ca 250 mm pr trinn.
Det er den prosjekterende som har ansvar for å sette av tilstrekkelig plass til en trapp
som oppfyller forskriftskravet, og som gir en god og sikker funksjon i bruk.

Last ned Trappemanual for mer informasjon.

[Tilbake] 

 Rett trapp

En rett trapp bør være ca 335 cm lang
Rettløpstrapp

 

 L-trapp og L-trapp med repos

En vanlig L-trapp bør være 425 cm, for eksempel 125 + 300 cm.
Skal det være repos i trappen må man øke de ytre målene til nærmere 500 cm
L-trapp

 

 U-trapp

En vanlig U-trapp er minst 510 cm i ytre mål, for eksempel 160 + 190 + 160 cm

 

 Repos-trapp

Repostrappen tar mest plass men er best å gå i. Målene bør være 250 + 190 cm

 

 Spiraltrapp

Spiraltrapper er dekorative trapper og leveres i en mengde varianter, fra diameter 110 cm og oppover.
Det mest vanlige er diameter 160 - 220 cm.
Spiraltrapp

 
 

 Øvrige trappetyper

Ellers kan trapper produseres i stort sett alle tenkelige varianter. Her ser du en S-formet trapp.

S-trapp

 
 

Trappeformelen

For å få en god trapp å gå i skal det være et visst forhold mellom bredden og høyden på trinnene, det vi kaller for inntrinn og opptrinn.

Trappeformelen sier at.....
2 opptrinn pluss 1 inntrinn skal være mellom 600 mm og 640 mm, helst 620 mm.
Er prosjektet TEK 17 er trappeformelen en preakseptert ytelse, altså definert som et krav.

Krav til inntrinn (netto bredde på trinnet der du går) er minimum 250 mm.