Trappeordbok

 [Tilbake]

 

 
Ord og uttrykk


Baluster; 
Det samme som rekkverksstav, de loddrette "pinnene" i rekkverket.

Barnesikringslist; List under trinnet som gjør at åpningen mellom trinnene blir mindre enn 10 cm.

Blokktrinn; Avrundet trinn på starten nede på trappa.

Bredde på trapp; Utvendig bredde, oftest målt utvendig på trappevangene.

Fri bredde; Avstand mellom håndløperne

Fri høyde; Fri høyde fra ganglinjen til konstruksjonen over.

Ganglinje; Ytre ganglinje, tenkt linje 30 cm fra håndløper langs trappens yttersving.

Gelender; Det samme som rekkverk.

Håndlist; List på toppen av rekkverket eller på vegg.

Håndløper; Det samme som håndlist.

Indre ganglinje; Tenkt linje 30 cm fra trappens indre begrensning (bare for trapper >1100 mm).

Inntrinn; Horisontal avstand fra trinnforkant til neste trinnforkant, målt langs ganglinjen

Klosstrinn; Det samme som blokktrinn.

Lukket trapp; Trapp med stusstrinn, altså ingen åpning mellom trinnene.

Megler; Stolpe i rekkverket, for eksempel startmegler.

Oppsalet trinn; Vangene er plassert under trinnene, se vår modell Sterk.

Opptrinn; Vertikal avstand fra trinnkant til neste trinnkant.

Rekkverk; Gelender, oftest i indre løp og rundt trappeåpninger.

Rekkverksstav; Det samme som baluster, de loddrette "pinnene" i rekkverket.

Sluttrinn; Tilpasningstrinn aller øverst mot golvet oppe.

Sprosse; Det samme som rekkverksstav.

Stolpe; Start og avslutning i et rekkverk.

Stusstrinn; Loddrett "trinn" for å gjøre en trapp lukket, for å få ei tett trapp.

Tett trapp; Trapp med stusstrinn, lukket mellom trinnene.

Trappenese; Fremkanten på trappetrinnet.

Trinn; Den vannrette delen man trår på i trappa.

Vange;  "Sidene" på ei trapp som trinnene ligger i mellom.

Veggvange; Vange som ligger mot vegg.

Åpen trapp; Trapp med åpning mellom trinnene, altså uten stusstrinn.

 

 


Trappeformel og krav

For å få en god trapp å gå i skal det være et visst forhold mellom bredden og høyden på trinnene, det vi kaller for inntrinn og opptrinn.

Trappeformelen sier at.....
2 opptrinn pluss 1 inntrinn skal være mellom 600 mm og 640 mm, helst 620 mm.
Er prosjektet TEK 17 er trappeformelen en preakseptert ytelse, altså definert som et krav.

Krav til inntrinn (netto bredde på trinnet der du går) er minimum 250 mm.

Trappeprodusentene benytter ofte en mengde spesialord og uttrykk som kan være nokså forvirrende for menigmann.

Her har du en oversikt over de mest brukte uttrykkene.

Toleranser
Toleranser