Reklamasjoner

 [Tilbake]

Reklamasjoner kan vel de færreste unngå. Mener man at man har noe å reklamere på skal det skje skriftlig og "uten ugrunnet opphold". Det kan gå på feil med produktet, feil montering, skjønnhetsfeil etc etc. Spesielt på malte produkter kan man finne små flekker hvis man går på med "ørneblikk og lupe" (hvilket man ikke skal gjøre). Så om noen synes "at det burde være slik og slik", finnes det helt klare regler på utførelse, overflatebehandling og montering.

På side 8 i Trappemanualen fra Norsk Trevare er det godt forklart, vi siterer:

 

Prinsipper

For at det skal foreligge en mangel må den kunne observeres! Observasjonen gjøres av partene i felleskap. Ved uenighet kan uavhengig person benyttes.

Trappen er en bruksinnretning og samtidig en del av interiøret.

  • Observasjon av trappen i bruk gjøres ved at man går opp og ned trappen på en slik måte langs en bane som er naturlig for bruken og i forhold til plasseringen i rommet.
  • Trappen inspiseres fra siden ved at man står på gulvet nede eventuelt opp hvis det er naturlig. Avstanden fra trappen eller den del av trappen man betrakter skal være minst 2,0 m.
  • Undersiden inspiseres fra trappen under hvis slik finnes.  Er det kun en trapp, inspiseres den som skissert over.

 

Lys er vesentlig for å kunne observere feil, og ved rett lyssetting kan man se det meste. Poenget er at lyset skal være naturlig og slik som trappen normalt vil bli sett. Lyssettingen skal derfor være som baklys, typisk 60W, matt glødelampe uten reflektor.

Hvis avviket kan observeres under disse betingelsene, er det å forstå som en mangel og kvalifiserer for korrigerende tiltak fra leverandør.

 

Eksempler

Kvistgjennomslag kan variere alt fra en kraftig brun sirkel i hvite omgivelser, til en svak aning av litt mørkere fagre hvis det betraktes på nært hold i sterkt sollys. Hvorvidt det foreligger et kvistgjennomslag i hvit maling slik at dette er en mangel, vil da avgjøres av om dette kan observeres under betingelsene som er gitt over.

 

Trapper er skreddersøm til det enkelte trapperom. Det betyr at man vet ikke på forhånd om plasseringen til alle hull som skal bores og skruer som skal brukes. Å bore og skru i trappen er en del av montasjen siden innfestingen ikke kan standardiseres. Tilsvarende er trappen laget av et materiale som beveger som med temperatur og fuktighet. Selv om alle deler passet perfekt ved tilvirkning, kan det være nødvendig å bearbeide og pusse deler sammen under installasjon. Operasjoner som nevnt gjør det nødvendig å flikke overflatebehandlingen. Dette kan ha et omfang alt fra en liten flekk med maling i forbindelse med litt riving rundt et borehull – til full overmaling av en fremvange. Poenget er igjen om flikkingen er synlig under de betingelser som er nevnt over.

 

Forskjeller i glans er også en problemstilling hvor det er ulike syn. Slike forskjeller oppstår gjerne enten ved at deler er kjørt gjennom ulik prosess i fabrikken (maskinmalt med vannløselig UV og sprøytemalt med syreherdende) eller trappene er flikket under installasjon eller utbedring. Om glansforskjellen er for stor eller ikke kan avgjøres ved inspeksjon som antydet over. Glass skal observeres på 3 meters avstand, og hvis man da kan se rusk og flekker er det reklamasjonsberettiget.

 

Treverk er et naturmateriale der farge og strukturforskjeller er helt normalt. Treverk vil bevege seg med utvidelse og krymping i forhold til luftfuktigheten i rommet der det befinner seg. Normalt er luftfuktigheten innendørs lav på etter-vinteren, og høy på høsten. Varmepumpe, varmekabler under trapp, og plassering av varme- og fukt-kilder (fryseboks, vaskemaskin, tørketrommel, varmtvannsbereder) under trapp kan påvirke trevirket med kraftig uttørking og ulik luftfuktighet over og under trappen. Som et resultat av dette kan det oppstå mindre sprekker og ujevnheter. Ved bevegelse i treverket kan det oppstå kneppelyder og knirk. Små tørkesprekker og knirk ansees ikke som reklamasjon. Dersom kunden selv overflatebehandler trappen, er det risiko for at knirk kan forekomme. 

 

 Kommentarer

Man skal altså observere trappen fra minst 2 meters hold med normal belysning som en 60 W lyspære.

Malte trapper trenger enkelte ganger litt flikk etter montering, da vil det kunne bli noe forskjell i glansen. Om det er forskjell skal man altså observere på 2 meters avstand i normal belysning.

Varmepumper, varmekabler etc under trapp kan ofte medføre kraftig uttørking. Små tørkesprekker og knirk ansees altså ikke som reklamasjon.

Blir det feil med målene er det kunden som har ansvaret for det dersom måltaking skjer på stenderverk (før plater er montert).