Trappeordbok

 [Tilbake]

 

 
Ord og uttrykk


Baluster; 
Det samme som rekkverksstav, de loddrette "pinnene" i rekkverket.

Barnesikringslist; List under trinnet som gjør at åpningen mellom trinnene blir mindre enn 10 cm.

Blokktrinn; Avrundet trinn på starten nede på trappa.

Bredde på trapp; Utvendig bredde, oftest målt utvendig på trappevangene.

Fri bredde; Avstand mellom håndløperne

Fri høyde; Fri høyde fra ganglinjen til konstruksjonen over.

Ganglinje; Ytre ganglinje, tenkt linje 30 cm fra håndløper langs trappens yttersving.

Gelender; Det samme som rekkverk.

Håndlist; List på toppen av rekkverket eller på vegg.

Håndløper; Det samme som håndlist.

Indre ganglinje; Tenkt linje 30 cm fra trappens indre begrensning (bare for trapper >1100 mm).

Inntrinn; Horisontal avstand fra trinnforkant til neste trinnforkant, målt langs ganglinjen

Klosstrinn; Det samme som blokktrinn.

Lukket trapp; Trapp med stusstrinn, altså ingen åpning mellom trinnene.

Megler; Stolpe i rekkverket, for eksempel startmegler.

Oppsalet trinn; Vangene er plassert under trinnene, se vår modell Sterk.

Opptrinn; Vertikal avstand fra trinnkant til neste trinnkant.

Rekkverk; Gelender, oftest i indre løp og rundt trappeåpninger.

Rekkverksstav; Det samme som baluster, de loddrette "pinnene" i rekkverket.

Sluttrinn; Tilpasningstrinn aller øverst mot golvet oppe.

Sprosse; Det samme som rekkverksstav.

Stolpe; Start og avslutning i et rekkverk.

Stusstrinn; Loddrett "trinn" for å gjøre en trapp lukket, for å få ei tett trapp.

Tett trapp; Trapp med stusstrinn, lukket mellom trinnene.

Trappenese; Fremkanten på trappetrinnet.

Trinn; Den vannrette delen man trår på i trappa.

Vange;  "Sidene" på ei trapp som trinnene ligger i mellom.

Veggvange; Vange som ligger mot vegg.

Åpen trapp; Trapp med åpning mellom trinnene, altså uten stusstrinn.

 Fremmedord i trappebransjen

Trappeprodusentene benytter ofte en mengde spesialord og uttrykk som kan være nokså forvirrende for menigmann.

Her har du en oversikt over de mest brukte uttrykkene.

Toleranser
Toleranser