Maling av trapp

[Tilbake]


Våre malte trapper er som oftest kledd med et tynt lag MDF eller det benyttes kvistfri bjørk eller bøk. Dette fordi ved maling av furu vil kvister etter en tid synes, og fordi på en malt trapp av mykt tre (furu) vil hakk og merker fort vises.

Andre leverandører som leverer malt furu bruker termen "hvit grunnet furu" på sine produkter, og trappen må males opp etter kort tid. Typisk beskrivelse i salgsprospekter er for eksempel: "Trappen er behandlet på fabrikk men kjøper må påregne flekkmaling, sparkling og nytt toppstrøk". Dette er et produkt vi ikke leverer da kvaliteten ikke er i henhold til våre kvalitetskrav.

 

Male opp gammel trapp.

Dersom du har tenkt til å leie noen til å male trappen din er vår erfaring av det blir billigere å kjøpe en ny trapp uten slitasje og knirk.

Ønsker du å gjøre det selv anbefaler Informasjonskontoret for farge og interiør følgende fremgangsmåte:

- vasking

- pussing

- to strøk kvistlakk

- grunning

- to toppstrøk maling

- to-tre lag lakk på toppen.

 

I praksis bør trappen demonteres før maling for å kunne nå til i alle kriker og kroker. Dersom det er hakk eller slitasje i treet må du i tillegg sparkle, noen ganger bør trinnene helsparkles. Resultatet blir ikke på langt nær like godt som en ny trapp som er fabrikkmalt. I tillegg blir det for hakk og merker i malt furu.

Les mer..

 


Male opp trappen eller bestille ny ?

Det blir ofte billigere å kjøpe en ny trapp i stedet for å leie noen til å male den gamle. Sjekk pris med oss før du leier inn maler. 

Dersom du ønsker å male trappen din selv er det lurt å følge anbefalt fremgangsmåte for best mulig resultat.