Forskrifter og krav til trapper

[Tilbake]

Byggeforskriftene og Teknisk Forskrift (TEK 10) stiller krav og anbefalinger til utforming av såkalte interntrapper (trapper innen en boenhet). Ved rehabilitering av eksisterende bygg skal ny forskrift følges dersom arbeidet er søknadspliktig. Ved tiltak som ikke er søknadspliktig anbefales også at ny forskrift følges. Dersom det er umulig må endringene som gjøres ikke føre til at bygningen blir ytterligere i strid med dagens forskrift.

 

Krav til trapper:

Det stilles blant annet følgende krav til trapper innen en boenhet:

 • Åpninger i trappeløp og rekkverk må ikke være bredere enn 0,1 m.
 • Trapp i en boenhet skal ha fri høyde minst 2,0 m.
 • Trapp eller rampe med større høyde enn 0,5 m og som ikke avgrenses av vegg eller har tilsvarende beskyttelse, skal ha rekkverk.
 • Trapp eller rampe skal ha solid håndlist på begge sider.
 • Intern trapp i en boenhet skal ha bredde minst 0,8 m.
 • Trapp som ikke har rette løp, skal ha effektiv bredde minst som i trapp med rette løp.
 • Inntrinn i ganglinjen skal være minst 0,25 m.

 

Ansvarlig prosjekterende (som regel arkitekt) har ansvaret for at det avsettes tilstrekkelig plass til trappen.

 

Definisjoner:

 • Bredde = bredden mellom vegger, mellom vegg og rekkverk eller mellom rekkverk. Er vegg eller rekkverkets innside utenfor trappeløpet / rampeløpet, regnes bredden til løpets kant.
 • Fri høyde = høyden fra forkant trinn eller rampeløpets overkant til konstruksjonen over.
 • Ganglinje = tenkt linje i 0,3 m fra håndlist langs trappens ytre begrensning. Ganglinjen følger en sirkelbue der trappen svinger.
 • Indre ganglinje = tenkt linje 0,3 m fra håndlist langs trappens indre begrensning. Brukes for trapper som er bredere enn 1100 mm.

 

SINTEFs beskrivelse av måling av trappbredde i henhold til NS 3932


Forskrifter og krav

Vi sørger for at trappen din blir prosjektert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Hvis det ikke er plass til en godkjent løsning gir vi beskjed om at foreslått løsning ikke er innenfor kravene, men allikvel brukbar.