Bildebruk

Spør først - før du bruker våre bilder

 

  • Bildene på våre websidene er beskyttet av Åndsverkloven og kan ikke benyttes uten vårt samtykke. Dette gjelder også for bildene gjengitt fra våre leverandører.
  • Bildene kan fritt brukes til ikke kommersiell bruk.
  • Bilder som brukes med vår tillatelse skal merkes: Foto: © Trappekompaniet AS
  • Gjengivelse av våre eller leverandørenes bilder uten tillatelse er erstatningsbetingende og straffbart.

 

 

E-post: post(æ)trappekompaniet.no