Oslo

 

Randi Emaus og Svein Fredriksen er Trappekompaniets representanter i Oslo.

Randi har drevet med trapper i over 20 år. I 1990-årene solgte hun norske tretrapper til Tyskland og Italia hvor hun fikk et stort kontaktnett og  tilgang til viktige kontinentale markeder.  Slik skaffet hun seg også kunnskap om byggeplasser og kjennskap til trender og spennende muligheter når det gjaldt innvendig innredning.

Hun lot seg inspirere så mye at hun fortsette med moderne trapper i Norge da det mot slutten av 90-tallet ble vanskeligere i det tyske marked.  De siste fem år har Randi drevet salg av trapper og dører gjennom en daværende utstilling i Oslo.

Siden november 2011 er hun del av Trappekompaniets team med fokus på trapper i Oslo og omegn. Her står hun til rådighet, og enhver som er ute etter trapp er velkommen til å kontakte henne også utenom kontortid.

Svein har svært lang fartstid som selger av byggevarer, trapper etc. Bilde kommer

 

 

Randi Emaus